خـــبـــرنــامــه كـاراته استان كردستان

پايگاه اطلاع رساني هيأت كاراته استان كردستان

پایان مسابقات کاراته بانوان کشور در سنندج

در این مسابقات که با حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار در قالب ۱۰ تیم از سراسر کشور برگزار گردید،بانوان کاراته کا در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند که در پایان نفرات زیر مقام های اول تا سوم اوزان و جداول مختلف را به خود اختصاص دادند:

نونهالان:

 کومیته وزن۲۵- کیلوگرم(متولدین ۸۳و۸۴): ۱.فاطمه میرزایی(کرمان) ۲.مشکات الزهرا صفی(البرز) ۳.ترانه رحیمیان(کردستان)

 کومیته وزن۲۲- کیلوگرم(متولدین ۸۱و۸۲):۱.مهنا پوراحمدیان(کرمان) ۲.نازنین رهجو(کرمان) ۳.گلستان کرده(کردستان)/فاطیما علیمرادی(کرمان)

 کومیته وزن۲۵- کیلوگرم(متولدین ۸۱و۸۲):۱.فاطمه غلام شاهی(کرمان) ۲.کانی حسینی(کردستان) ۳.ساحل صالحی(کردستان/ آیدا مظفری(کردستان)

کومیته وزن۳۶- کیلوگرم(متولدین ۸۱و۸۲): ۱.ژیار حسینزاده(کردستان) ۲.پریسا تقی زاده(خراسان رضوی) ۳.

کاتای انفرادی(رده رنگی/متولیدن۸۳و۸۴): ۱. سحر اخلاصی(کرمان) ۲.ستایش خواجه(کرمان) ۳. زریان محمدی(کردستان)/ ژینو کرمی(کردستان)

کاتای انفرادی(رده رنگی/متولیدن۸۱و۸۲): ۱.تارا جعفری(کردستان) ۲.مبینا کبودیان(کردستان) ۳.نرجس شعبانی(خراسان رضوی)/ حدیث فرجی(کردستان)

کاتای انفرادی(رده کمربند مشکی): ۱.مریم جوام(کرمان) ۲.عطیه دلفارودی(کرمان) ۳.نازنین رهجو(کرمان)/ فاطمه میرزایی(کرمان)

کاتای تیمی(رده مشکی): ۱.کرمان الف ۲.کرمان ب ۳خراسان رضوی

نوجوانان:

 کومیته انفرادی وزن۲۵-(متولدین۷۹و۸۰): ۱.ساحل تیموری(کردستان) ۲.سوگند ثنایی(کردستان) ۳.محدثه حنیفی(کردستان)/ نگین مریدی(کرمانشاه)

کومیته انفرادی وزن۳۰-(متولدین۷۹و۸۰): ۱.زهره عبیری(خراسان رضوی) ۲.مرضیه صادقی(مازندران) ۳.آرزو لونجی(مازندران)/ کوثر راهدان(مازندران)

کومیته انفرادی وزن۳۵-(متولدین۷۹و۸۰): ۱.فاطمه حسینپور(کرمانشاه) ۲.مرضیه نادری(کرمانشاه) ۳.تینا غفاری (کردستان)/ مبینا محمدپور(خراسان رضوی)

کومیته انفرادی وزن۴۰-(متولدین۷۹و۸۰): ۱.شکیبا شیرزادی(کرمانشاه) ۲.الهه نادری گورغان(کرمانشاه) ۳.پادنا قوچیان(البرز)/ کیمیا شاکری(کردستان)

کومیته انفرادی وزن۴۵-(متولدین۹۰و۸۰): ۱.الهه رسولی(کردستان) ۲.لیلا افشاری(اصفهان) ۳.نیاز مقصودی(کردستان)/ شقایق حسین زاده(خوزستان)

کومیته انفرادی وزن۳۰-(متولدین۷۷و۷۸): ۱.اسما هاشم پور(کرمان) ۲.عرفانه موتی(کرمان) ۳.فائزه باقری(مازندران)/ روناک بهمنی(کرمانشاه)

کومیته انفرادی وزن۳۵-(متولدین۷۷و۷۸): ۱.سحر رحمانی(خراسان رضوی) ۲.فرح شمسی(کردستان) ۳.مهتا صدیقی فر(خراسان رضوی)/ اسرا رحیمی(کردستان)

کومیته انفرادی وزن۴۰-(متولدین۷۷و۷۸): ۱.محدثه رهجو(کرمان) ۲.فاطمه قلی پور(مازندران) ۳.هانیه شریفی(کردستان)/ فاطمه عباسپور(مازندران)

کومیته انفرادی وزن۴۵-(متولدین۷۷و۷۸): ۱.ژینو براری(کردستان) ۲.نیلوفر کارگر(کردستان) ۳.محدثه محسنی(مازندران) / عطیه نادری(اصفهان)

کومیته انفرادی وزن۵۰-(متولدین۷۷و۷۸): ۱.طوبی احمدی(مازندران) ۲.ملیکا عباسزاده(اصفهان) ۳.نرگس صادقی(خوزستان)/ یگانه نصرتی(خراسان رضوی)

کومیته انفرادی وزن۵۰+(متولدین۷۷و۷۸): ۱.ام البنین خورشیدی(کرمان) ۲.کوثر افضلی(کرمان) ۳.نازنین امیری(خوزشتان) / هانیه مهدوی(مازندران)

کاتای انفرادی(رده مشکی/متولدین۷۹و۸۰): ۱.آرزو لونجی(مازندران) ۲.ستاره خاکپور(مازندران) ۳.کوثر راهدان(مازندران)/ لیلا افشار(اصفهان)

کاتای انفرادی(رده مشکی/ متولدین ۷۷و۷۸): ۱.هانیه مهدوی(مازندران) ۲.ژینو براری(کردستان) ۳.کوثر افضلی(کرمان)/ ملیکا عباس زاده(اصفهان)

کاتای انفرادی(رده رنگی/متولدین ۷۷و۷۸): ۱. مهنا ملاولی(کردستان) ۲.پریا نصیری(کردستان) ۳.فاطمه شاهویی زاده(کرمان)/ محدثه خدابنده لو(کردستان)

کاتای تیمی(رده مشکی): ۱.اصفهان ۲.مازندران ۳.کردستان/خراسان رضوی

جوانان:

کومیته انفرادی وزن۴۷-کیلوگرم: ۱.حسنی سقایی(کرمانشاه) ۲.یلدا دوستی(مازندران) ۳.سیما شریفی(کردستان)/ نرگس احمدزادگان(کرمان)

کومیته انفرادی وزن۵۴-کیلوگرم: ۱.آریا دخت خرمانی(مازندران) ۲.ثنا اردلان مقدم(کردستان) ۳.هما منظری مقدم(کرمان)/ زهره تقی زاده(مازندران)

کومیته انفرادی وزن۵۴+کیلوگرم: ۱.شادی شریعتی(کردستان) ۲.فاطمه آقاعلی(کرمانشاه) ۳.ملیحه محمدی(مازندران)/ شقایق مقیمی(کردستان)

کاتای انفرادی(رده مشکی/متولدین۷۵و۷۶): ۱.شادی شریعتی(کردستان) ۲.ملیحه محمدی(مازندران) ۳.آریا دخت خرمانی(مازندران)/ مهتاب خوشدست(حراسان رضوی)

کاتای انفرادی(رده مشکی/متولدین۷۳و۷۴): ۱.مائده محمدی(مازندران) ۲. شیرین گلستانیان(اصفهان) ۳.سمانه حیدری(مازندران)/ یلدا باقری(کرمان)

کاتای انفرادی(رده رنگی/متولدین ۷۵و۷۶): ۱.یاسمن رخزاد(کردستان) ۲.صدف علیپور(کردستان) ۳.مهرانه کفاش(خراسان رضوی)/ آیدا نوراللهی(کردستان)

کاتای انفرادی(رده رنگی/متولدین ۷۳و۷۴): ۱.فاطمه چلیپا(کرمان) ۲.مژگان حسینی(اصفهان) ۳.نجمه کاظمی(اصفهان)/ آیدا نوراللهی(اصفهان)

 

کاتای تیمی(رده مشکی): ۱.مازندران ۲.خراسان رضوی ۳.اصفهان/کرمان

امید(زیر ۲۱سال):

کومیته انفرادی۵۳-کیلوگرم: ۱.فرناز تقی پور(کرمان) ۲.سمیه غلامی(کردستان) ۳.شیوا آرام(کردستان)/ سیما رحمانزاده(کردستان)

کومیته انفرادی۵۹-کیلوگرم: ۱.زهرا رضایی(کردستان) ۲.شهرزاد طالبی(کرمان) ۳.گلاله شیخ احمدی(کردستان)/ پریا خاکسار(کرمانشاه)

کومیته انفرادی۵۹+ کیلوگرم: ۱.آیدا محمدپور)خراسان رضوی) ۲.بیان کرمانج(کردستان) ۳.مهتاب سلیمی(کرمانشاه)/ فردوس مرادی(کردستان)

کاتای انفرادی(رده رنگی): ۱.مرضیه کامکاری(کردستان) ۲.محبت مصطفایی(خوزستان) ۳.فاطمه پوررنجبر(کرمان)/ سارا عباسی(خراسان رضوی)

کاتای انفرادی(رده مشکی): ۱.آرزو گواشیری(کرمان) ۲.مهسا سقایی(کرمانشاه) ۳.زینب رضازاده(مازندران)/ صبا احمدی نیاز(کرمان)

بزرگسالان:

کومیته انفرادی وزن۵۰- کیلوگرم: ۱.زهرا حسینی(کرمانشاه) ۲.راضیه علایی(مازندران) ۳.سحر خداکرمی(کردستان)/ سارا کریمی(خوزستان)

کومیته انفرادی وزن ۵۵-کیلوگرم: ۱.فرشته اسدی(کردستان) ۲.زینب کاظمی(کرمانشاه) ۳.رباب مقدم(خوزستان)/ مریم خسروی(اصفهان)

کومیته انفرادی وزن۶۱- کیلوگرم: ۱.مژگان شریعتی(کردستان) ۲.الهام مرزنگ(کردستان) ۳.سمیره داوودی(کردستان)/ ویدا نظری راد(کرمانشاه)

کومیته انفرادی وزن۶۸- کیلوگرم: ۱.فرزانه پیره(کردستان) ۲.فاطمه عثمانی(کردستان) ۳.مهناز علیایی(خراسان رضوی)/ الهام زندوکیلی(کرمان)

کاتای انفرادی(رده رنگی): ۱.محبوبه ملایی(کرمان) ۲.نسترن صادقی(کرمان) ۳.بهاره خدری(کردستان)/ نجمه نامنی(خراسان رضوی)

کاتای انفرادی بزرگسالان(رده مشکی): ۱.سعیده جابری(اصفهان) ۲.بهاره قاسمی(کرمان) ۳.شیلان اصلانی(کردستان)/ سحر خداکرمی(کردستان)

کاتای تیمی امید وبزرگسالان(رده مشکی): ۱.کرمان ۲.کردستان ۳.خراسان رضوی/اصفهان

در مجموع نتایج تیمی کرمان با۱۷طلا،۱۰نقره و۱۴ برنز اول و استان کردستان با ۱۶طلا، ۱۶نقره و ۳۰برنز نایب قهرمان مسابقات شد و تیم مازندران نیز بر سکوی سوم ایستاد.

نفرات برتر این مسابقات در مسابقات جهانی سبکی که شهریور ماه سال جاری در کشور اسکاتلند برگزار خواهد شد، اعزام می شوند. استانهای کرمانشاه، خراسان رضوی، مازندران، اصفهان، کرمان، البرز، کردستان و خوزستان در این رقابتها حضور داشتند که در مراسم افتتاحیه مورد استقبال مسئولین استانی از جمله استانداری کردستان، اعضای شورای شهر سنندج، معاونت اجتماعی ناجا کردستان و ریاست هیأت کاراته استان کردستان قرار گرفتند.

خانمها کژال بیگلری، غزال بیگلری، سمیه خدامرادی و مهناز محمدی به عنوان سرپرست، مربی و داور استان کردستان در  مسابقات مذکور حضور داشتند.

+ نوشته شده در  شنبه ۸ مرداد۱۳۹۰ساعت   توسط روابط عمومي كاراته استان  |